Центр надання соціальних послуг

Зимноводівської сільської ради

Львівського району Львівської області

 

Центр є комунальною установою соціального захисту населення.

Місце розташування, юридична адреса: 81110, Львівська область, с. Зимна Вода, вул. С. Бандери, 7.

Центр є комплексним закладом соціального захисту населення, основна мета діяльності якого – сприяти в розв’язанні проблемних питань і надавати соціальні послуги громадянам, що проживають на території Зимноводівської сільської територіальної громади та перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

  1. Основні завдання діяльності центру:

1) проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

2) надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

                                             

  1. Надання соціальних послуг у ЦНСП здійснюють такі основні підрозділи:

1) відділення соціальної допомоги вдома;

2) відділення соціальної роботи (з сім’ями, дітьми та молоддю).

 

 

Відділення соціальної допомоги вдома створено для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування одиноким громадянам, які частково втратили рухову активність (мають III, IV, V групи рухової активності) та, згідно з медичним висновком, потребують сторонньої допомоги.

Відділення надає допомогу:

– громадянам похилого віку;

– особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

– хворим (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш ніж чотири місяці).

 

Відділення не надає соціальні послуги громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

У відділенні соціальної допомоги вдома кожному отримувачу соціальної послуги особисто призначають соціального робітника, який стає професійним представником, посередником у різних службах громади та надійним помічником у вирішенні життєвих проблем, а саме:

– ведення домашнього господарства: закупівля та доставка продуктів харчування, ліків, промислових товарів; приготування їжі; прибирання житла; прання, прасування та інше;

– допомога в самообслуговуванні: допомога у вмиванні, купанні, у користуванні туалетом;

– допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами: виклики лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

– допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичок користування ними;

– психологічна підтримка (бесіди, спілкування, мотивація до активності, консультації психолога);

– надання інформації з питань захисту населення;

– допомога в оформленні різних видів документів, субсидій і внесення платежів;

– інші соціальні послуги.

 

 

Відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює виявлення та веде облік:

– сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– осіб з числа випускників інтернатних закладів;

– дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

– прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

– осіб з інвалідністю;

– осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

– осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, яких залучали до найгірших форм дитячої праці.

2) оцінює потреби дитини, сім’ї та молодої особи, обстежує матеріально-побутові умови за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

3) здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

– забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

– забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їхніх сімей;

– здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, зокрема за повідомленням установ виконання покарань;

– здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

– інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їхнім біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

– здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;

4) інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

5) проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя.